HVA ER 4BASICS?

4BASICS handler om fire alminnelige livsrområder som relasjoner, kosthold, hvile og aktivitet. Vi må alle finne vår vei. Ofte kan små grep skape stor forskjell.

Formålet med 4BASICS er å inspirere til livsglede, matglede, mosjonsglede og trosglede. 4BASICS ønsker å gi levekraft gjennom tro, livsstil og arbeid. Helse og sunnhet handler ikke først og fremst om trening, telling av kalorier og vekt, men det handler om aktivitet som gir mestring, mat som gir glede og en kroppsvekt som gir trivsel.

ANSIKT TIL ANSIKT - Å dele livet med hverandre

ANSIKT TIL ANSIKT er et gruppe- og samtale konsept som bygger på boken LEV VEL.

ANSIKT TIL ANSIKT kan brukes sammen med ektefelle, venner eller andre – men ikke minst i en gruppe. Her deler vi livet med hverandre. Samtaleopplegget er et redskap for å skape de gode møteplassene mellom vanlige mennesker – i rommet mellom himmel og jord. Vi møtes her og nå i hverdagens øyeblikk – hvor vi kan lette våre minner fra fortiden, samtale om våre tanker og følelser i nåtiden og dele våre drømmer for fremtiden. Det handler om å dele dagens småting med livets stor-ting.