ERFARINGER OG KOMMENTARER

Her vil vi gjerne ha dine kommentarer og erfaringer.

Bruk e-post-kontoen eller facebook for å dele dette. Selv er forfatteren best på e-post, og aller sterkest ansikt til ansikt. 

Facebook er nytt medium for meg, men jeg har lovet at jeg i løpet av september 2014 skal  bli ”god-nok”.  Noen ønsker av prinsipielle grunner ikke å være på Facebook. 

4BASICS ønsker derfor å  bruke ulike fora. Her er den viktigste og mest grunnleggende relasjonen den ekte og naturlige.

´ 

comments powered by Disqus