ANSIKT TIL ANSIKT

Vi er alle en del av hverandre. Dette er noe av grunnfilosofien til Lev vel-gruppene.  Vi kommer sammen som likemenn. Her kan vi prate, tenke, le, gråte og trene. Her lærer vi noe gjennom samtaleopplegget om vårt indre landskap, men også gjennom samværet og aktiviteten lærer vi noe om oss selv og andre. Vi vil kanskje oppdage at følelser er like viktig som fornuft, tro er like viktig som handling.  Lev vel-gruppene handler om å hjelpe hverandre med livsstil og hverdagsvalg.

ANSIKT TIL ANSIKT handler også om en livsstro å hvile i. Livet er ikke bare helse, kropp og mat - det er også smerte, nederlag og tvil. Her er det også behov for å ha noen fortrolige å snakke med og dele sine innerste tanker med.  Det er ærligheten omkring livet og vennekjærligheten som bygger slitesterke grupper.

4BASICS-konseptet eller Lev vel-gruppene kan fungere som grupper i en vanlig menighet, i en organisasjon eller som helt selvstendige grupper eller ”selskaper” der mennesker har lyst til å komme sammen. Livet handler om – slik den gamle kristne hilsningen så kort og enkelt formulerte det:  Lev vel!

Gruppeopplegget ANSIKT TIL ANSIKT vil være klart til salg ca. 10. oktober 2014.

Vi vil gjerne ha noen pilotgrupper som kan prøve ut konseptet. Gi tilbakemelding på mail om dette. En liten gruppe kan faktisk være to ektefeller eller to tre venner. Samfunnets viktigste celle er som kjent familien. Så prøv gjerne det ut i en familesetting.

Når du ektefeller er enig om å gjøre noen små forandringer – blir det mye enklere å få de fire basiselementene til å fungere sammen. Vi kan nærmrest garantere en forandring  hos den enkelte ved å sette fokus på disse 4BASICS –  uten snarveier og ekstreme valg.

Alt skjer gjennom et naturlig og godt nok liv.