OM 4BASICS

Kjell Markset har gjennom bøkene Lev Vel, Ansikt til ansikt og Levekraft utviklet konseptet 4Basics. Det handler om fire grunnleggende basisverdier – aktivitet, hvile, relasjoner og kosthold.

Alle disse livsbasene påvirker hverandre. De henger sammen. Sliter du med kostholdet – vil det påvirke aktiviteten, hvilen og relasjonene dine. Det samme vil skje om du sliter med søvnmangel, for lite aktivitet eller dårlige relasjoner. Alt påvirker alt. Men du må finne din vei.