Om Kjell Markset

Kjell Markset (1958) er teolog og idrettsprest. Han er gift med lege Anne-Christine, og sammen har de tre barn.

Kjell Markset er grunnleggeren av KRIK – Kristen Idrettskontakt (1981), som i dag har 14 000 medlemmer i Norge og dessuten er etablert i Sverige og Øst-Afrika. Markset har for sin innsats i KRIK mottatt både Brobyggerprisen (2002), Petter Dass-prisen (2005) og andre hedersbevisninger. Han har vært OL-prest for den norske troppen og OL-arrangøren
hele ti ganger.

Nå kjemper han for en ny sak.